PRE: Partea Responsabilă cu Echilibrarea

PRE: Partea Responsabilă cu Echilibrarea

Dacă am trăi într-o lume ideală, rețeaua de transport al energiei electrice ar fi întotdeauna în echilibru, iar cererea și oferta de energie electrică ar fi întotdeauna perfect armonizate, fără dezechilibre și fără întreruperi de curent. Pentru a realiza acest lucru, participanții pieței ar trebui să își prognozeze propriul consum și propria producție cu o precizie de 100%. În fiecare zi, în fiecare oră. După cum probabil ați observat, nu așa funcționează lumea reală. Diferența dintre cerere și ofertă este rareori zero și avem nevoie de cineva care să își asume responsabilitatea financiară. O astfel de entitate, numită PRE, decontează orice dezechilibru cu operatorul de transport și de sistem (OTS, Transelectrica în România).

Regulă de aur: În calitate de participant la piață, sunteți responsabil pentru dezechilibrele pe care le provocați în sistem.

Furnizorii și consumatorii de energie electrică au încheiat acorduri contractuale care descriu cantitatea de energie electrică ce urmează să fie cumpărată și vândută. Cu toate acestea, în practică, aceste cantități pot fi și sunt diferite de ceea ce se produce sau se consumă. Astfel de discrepanțe trebuie să fie rezolvate pentru a menține rețeaua în echilibru. Operatorul de rețea utilizează sistemul responsabilității echilibrării, care îi face pe toți participanții pieței responsabili pentru dezechilibrele pe care le provoacă. Aici intervine PRE.

PRE este responsabilă pentru echilibrarea diferenței dintre consum și producție, astfel încât aceasta să fie cât mai aproape de zero în fiecare interval de tranzacționare. Pe scurt, PRE este responsabilă pentru abaterea sa față de operatorul de piață.

Schema pieței de energie electrică

Deoarece PRE nu dispune, de obicei, de date online privind tot consumul/producția sa reală, abaterea sa nu este zero. OTS impune o taxă de dezechilibru pentru PRE-urile care nu se află în echilibru. Această taxă acoperă costurile de echilibrare a sistemului suportate de OTS - piața este stimulată să reducă dezechilibrul și să transfere riscul financiar către PRE-uri.

Reglementarea UE urmărește să se asigure că PRE-urile sunt cât mai expuse posibil la semnalele de preț ale pieței. Stabilirea prețului dezechilibrului este direct legată de nevoile sistemului, deoarece toate PRE-urile, indiferent de dezechilibrul lor, sunt expuse la același preț. Prin urmare, acestea sunt motivate să sprijine dezechilibrul sistemului prin reducerea necesarului de energie de echilibrare al OTS.

Cum funcționează o Parte Responsabilă cu Echilibrarea?

PRE negociază mai întâi diferența programată între consum și generare prin intermediul Operatorului de Piață, de exemplu, dacă PRE are programată o generare de 1 MW și un consum de 2 MW pentru ora H1, încearcă să cumpere 1 MW pentru intervalul respectiv prin intermediul Operatorului de Piață pentru a compensa diferența. În cazul în care PRE constată că generarea sau consumul său real diferă de volumele planificate în cursul zilei de livrare, aceasta poate în continuare să tranzacționeze diferențele pe piața intrazilnică.

Decontarea diferențelor este efectuată de către operatorul de piață și trimisă lunar tuturor PRE-urilor.

Să privim un exemplu:

Să ne imaginăm un furnizor de energie electrică care cumpără electricitate de la o fermă solară în cadrul unei tranzacții de tip OTC în timpul unei vacanțe de vară. În acest exemplu, există o cerere redusă din partea gospodăriilor, deoarece toată lumea este afară, în schimb există o producție mare, pentru că ferma solară produce mai mult decât media. Să presupunem că furnizorul este, de asemenea, o PRE și că grupul său de echilibrare include aprovizionarea de la ferma solară, cererea de la gospodăriile racordate și tranzacționarea pe piața energiei electrice cu alte PRE-uri.

Acest furnizor este întotdeauna responsabil pentru echilibrul său. Energia consumată trebuie să fie mai mare pentru nivelurile de producție prevăzute de la ferma solară. În același timp, este posibil ca o altă PRE să consume mai multă energie electrică decât este necesar. Acest lucru se poate datora cererii ridicate din partea unei fabrici din cadrul grupului de echilibrare sau unei întreruperi la o instalație de generare a energiei electrice. Ambele PRE-uri pot face schimb de energie pentru a echilibra diferența și atât cât este fezabil în cadrul tranzacționării energiei electrice. Cu toate acestea, e posibil să fie mai rentabil să se echilibreze un surplus sau un deficit de energie decât să se ia măsuri în grupul de echilibrare.

PRE versus FSE. Care este diferența?

PRE = Parte Responsabilă cu Echilibrarea; participant la piață sau un reprezentant care este responsabil pentru dezechilibrele participantului.

FSE = Furnizor de Servicii de Echilibrare; un subgrup al PRE cu unități care furnizează efectiv rezervele pentru serviciile de echilibrare.


Doriți să vă reduceți considerabil costurile de energie?

Nano Energies vă poate analiza gratuit consumul de energie și vă poate oferi un plan operațional personalizat care vă ajută să puneți la dispoziție activele dumneavoastră energetice pe piețele de flexibilitate. Vă putem ajuta să vă reduceți dramatic costurile de energie, cu un efect minim asupra operațiunilor dumneavoastră.

Contactați-ne acum.