Piețele de energie electrică: Un ghid cuprinzător

Piețele de energie electrică: Un ghid cuprinzător

Putem compara piața energiei electrice cu un bazar plin de viață, unde cumpărătorii și vânzătorii se întâlnesc pentru a negocia prețul și cantitatea de bunuri. Ca orice altă piață, piața energiei electrice funcționează pe principiul de bază al cererii și ofertei. Energia electrică produsă de centralele electrice trebuie să corespundă cantității consumate de consumatori la orice moment dat, altfel pot apărea dezechilibre în rețea, ducând astfel la potențiale pene de curent. Acest articol va explora elementele fundamentale ale pieței energiei electrice și modul în care sunt implicați principalii jucători.

Electricity market illustration

În termeni simpli, pe piața energiei electrice se fac schimburi de mărfuri între cumpărători și vânzători. Aceste piețe urmăresc să asigure o cantitate suficientă de electricitate pentru a satisface cererea în permanență.

Pe o piață a energiei, există două părți principale: producătorii (combustibili fosili, energie nucleară și surse precum turbinele eoliene și panourile solare care generează electricitate) și consumatorii (de exemplu, companiile de vânzare cu amănuntul care furnizează energie electrică clienților, de la marii consumatori industriali până la nivelul gospodăriilor).

Electricitatea este generată în centrale electrice (uneori distribuite) și apoi vândută de furnizorii de energie consumatorilor. Cumpărarea și vânzarea de energie electrică sunt cunoscute sub denumirea de comercializare a energiei electrice și iau forma unor contracte de cumpărare și vânzare de electricitate.

Producătorii și consumatorii nu sunt singurii participanți la acest joc. Înainte de a trece la tipurile de piețe pe care le avem în Europa, haideți să explicăm rolul tuturor participanților la piață.

Cine participă la piețele de energie electrică?

O rețea complexă conectează participanții pieței de energie electrică, permițându-le să producă, să transmită și să distribuie energie electrică către consumatori. Cum interacționează acești participanți între ei?

Producătorii de energie electrică produc cantități mari de electricitate folosind diverse tehnologii, cum ar fi cărbunele, gazele, energia nucleară și sursele regenerabile de energie. Aceștia își vând electricitatea prin intermediul unor contracte de energie electrică pe piață, concurând cu alți producători pentru a furniza energie electrică la rețea. 

Energia poate fi tranzacționată fie pe piața bursieră, fie direct între două părți, fără supravegherea unei burse intermediare (a se vedea articolul nostru despre tranzacționarea OTC).

O așa-numită Parte Responsabilă cu Echilibrarea (PRE) este o entitate juridică care tranzacționează zilnic pe bursa de energie electrică în numele clienților și furnizorilor și, de asemenea, este responsabilă pentru echilibrarea diferenței dintre consum și producție, astfel încât în fiecare interval de tranzacționare (de exemplu, în Republica Cehă, în prezent 60 de minute) diferența să fie cât mai aproape de zero (deoarece PRE nu dispune, de regulă, de date online cu privire la tot consumul/producția sa reală, abaterea sa nu este egală cu zero). Pe scurt, PRE este responsabilă pentru balanța sa directă între producție și consum față de Operatorul Pieței.

Operatorul pieței efectuează contabilizarea abaterilor și o trimite lunar tuturor PRE-urilor.

Operatorul pieței (reprezentat de OTE în Republica Cehă) stabilește, de asemenea, prețurile și facilitează tranzacțiile dintre producători și consumatori pe platforma pieței. Operatorul de piață organizează piața pentru ziua următoare și piața intrazilnică (explicăm acești termeni mai jos). Producătorii de electricitate își oferă energia electrică, în timp ce cumpărătorii licitează pentru a o achiziționa în vederea satisfacerii cererii. Operatorul de piață corelează apoi ofertele pentru a satisface toate cerințele participanților pieței.

Cu toate că putem planifica producția și consumul cât mai exact posibil (pentru a ne asigura că aprovizionarea corespunde nevoilor), nu poate fi niciodată perfect, ceea ce duce la abateri. Operatorul de Transport și de Sistem (OTS) răspunde la această "imperfecțiune" intervenind în cazurile în care abaterile trebuie să fie echilibrate pentru a preveni întreruperile de curent și face acest lucru prin intermediul serviciilor auxiliare (AnS).

Pe lângă gestionarea abaterilor, operatorii de transport și de sistem (OTS) sunt responsabili cu gestionarea liniilor de transmisie a energiei electrice de înaltă tensiune care transportă electricitatea de la producători la rețelele de distribuție, în timp ce operatorii de distribuție, OD, gestionează rețelele de distribuție de joasă tensiune care furnizează energie electrică locuințelor și întreprinderilor.

Schema pieței de energie electrică

Ce fel de piețe avem în Europa?

Deși în diferite părți ale lumii există alte modele de reglementare, UE și-a dereglementat piețele de energie electrică. Să analizăm acum diviziunea fundamentală a piețelor europene de energie electrică.

Tranzacționarea pe piața la termen

Pentru a asigura aprovizionarea continuă a clienților cu energie electrică la cel mai mic cost, cumpărătorii și vânzătorii de energie finalizează tranzacții care variază de la ani de zile în trecut până la doar câteva minute înainte de "livrare" sau de momentul în care se aprinde un comutator de lumină.

Un contract "la termen" este orice tranzacție de energie electrică efectuată cu mai mult de o zi înainte de livrare.

Principalul avantaj al tranzacțiilor la termen este acela de a proteja furnizorii, cumpărătorii și consumatorii de volatilitatea neprevăzută a prețurilor. Aceasta permite cumpărătorilor și vânzătorilor să ajungă la un acord și să fixeze un preț cu mult înainte de livrarea efectivă a energiei. Obținerea în avans a unui contract la un preț care avantajează atât cumpărătorul, cât și vânzătorul, reprezintă o formă de acoperire a riscurilor și poate reduce costurile de afaceri pentru ambele părți.

Fotografie cu comercianții de energie la locul de muncă

Tranzacționarea pe piața spot

Orice tranzacție ulterioară tranzacțiilor la termen, adică din ziua dinaintea livrării până în ultimele minute înainte de livrare, este considerată contract "spot". Piața spot este împărțită în două segmente majore:

  • Piața pentru Ziua Următoare constă într-o licitație cu o zi înainte de livrare
  • Piața Intrazilnică permite participanților pieței să tranzacționeze în mod constant până la data efectivă de livrare a energiei.
Prezentare generală a tipurilor de piețe de energie electrică

Tranzacționarea pe Piața pentru Ziua Următoare

Tranzacționarea energiei pentru ziua următoare se referă la cumpărarea și vânzarea de energie pentru livrare în ziua următoare. Pe piețele pentru ziua următoare, ne asigurăm că există o cantitate suficientă de energie disponibilă pentru a satisface cererea preconizată.

Pe o piață pentru ziua următoare, cumpărătorii și vânzătorii depun cereri și oferte pentru o anumită cantitate de energie la un anumit preț. Operatorul de piață procesează apoi aceste cereri și oferte și utilizează diferiți algoritmi pentru a corela cumpărătorii și vânzătorii și pentru a determina prețurile finale pentru piața pentru ziua următoare. Prețurile stabilite pe piața pentru ziua următoare sunt apoi folosite ca referință pentru piața în timp real, care este utilizată pentru a cumpăra și vinde energie pentru livrare imediată.

Piața pentru ziua următoare nu este niciodată în totalitate în concordanță cu prețul actual din cadrul pieței intrazilnice, din cauza fluctuațiilor constante ale necesarului de energie. Cu toate acestea, ea oferă un bun punct de referință pentru prețurile viitoare ale energiei cu o zi în avans.

Tranzacționarea pe Piața Intrazilnică

Tranzacționarea intrazilnică pe piețele spot europene de energie electrică se referă la cumpărarea și vânzarea electricității pe piața spot cu un orizont de timp de aceeași zi. Acest tip de tranzacționare se face din oră în oră/din jumătate de oră/altele (în funcție de țară), prețurile energiei electrice fiind stabilite în timp real pe baza condițiilor de cerere și ofertă.

Mai mulți factori, inclusiv oferta și cererea, determină prețurile de pe piața intrazilnică în tranzacționarea energiei. Acest lucru este influențat de condițiile de piață, cum ar fi vremea, costurile combustibililor și disponibilitatea surselor de energie regenerabilă. În general, prețul de pe piața intrazilnică reflectă condițiile curente de pe piață și este determinat de o combinație între forțele pieței și acțiunile cumpărătorilor și vânzătorilor.

Alți factori, cum ar fi disponibilitatea capacității de transport și a instalațiilor de stocare, pot influența, de asemenea, prețurile de pe piața intrazilnică. De exemplu, în cazul în care există o capacitate de transport limitată, costul energiei poate fi mai mare, deoarece există o capacitate mai redusă de a transporta energia de la locul de producție la locul în care este necesară. În mod similar, dacă instalațiile de stocare sunt utilizate pentru a stoca excesul de energie, acest lucru poate afecta, la rândul său, prețul intrazilnic.

Tranzacționarea intrazilnică permite utilizatorilor de electricitate să își ajusteze achizițiile de energie electrică în funcție de condițiile de piață și să profite de fluctuațiile de preț pe termen scurt. Este o parte esențială a pieței de ansamblu a energiei electrice din Europa și contribuie la asigurarea unei funcționări eficiente și fiabile a sistemului energetic.

Regula de aur pentru toți jucătorii de pe piața de energie electrică ar trebui să fie aceea de a-și preconiza propriul consum și propria producție cât mai exact posibil înainte de livrare (piața pentru ziua următoare) și la momentul livrării (piața intrazilnică) și de a echilibra aceste poziții. Într-o lume ideală în care nicio PRE nu are propria abatere, abaterea totală este 0, OTS nu trebuie să utilizeze servicii auxiliare, iar plățile pentru abateri totale sunt "zero", ceea ce reduce prețul electricității rezultate pentru consumatorii finali. Din păcate, o astfel de lume nu există, dar noi, Nano Energies, în calitate de agregator de flexibilitate, putem echilibra sistemul (sau sistemul de transport) - dacă este dezechilibrat - prin flexibilitate, ajutând rețeaua să se echilibreze și clienții noștri să obțină mai mult profit.

Deveniți parte a rețelei energetice europene mai largi și maximizați valoarea activelor dvs. energetice prin flexibilitate.

Contactați-ne