Operator de Transport și de Sistem

Operator de Transport și de Sistem

Operatorul de Transport și de Sistem, denumit și OTS, este o parte esențială a lanțului de aprovizionare cu energie electrică. Acesta este responsabil de gestionarea și operarea rețelei electrice de înaltă tensiune care transportă energia electrică de la centralele electrice la rețelele locale de distribuție.

Rețelele de distribuție sunt gestionate de un operator de distribuție, numit OD. OD transportă apoi energia electrică către locuințe și întreprinderi. OD organizează o piață locală, respectând în același timp un program de schimb de energie electrică convenit cu OTS. OTS nu are acces la resursele conectate la rețeaua de distribuție.

Diagram of the interconnection of DSO and TSO

Principalele responsabilități ale OTS

OTS este responsabil pentru menținerea stabilității și fiabilității rețelei de transport, pentru echilibrarea cererii și ofertei de energie electrică și pentru a se asigura că electricitatea circulă fără probleme în rețea. 

OTS joacă un rol crucial în menținerea securității aprovizionării cu energie electrică. Acesta trebuie să monitorizeze în permanență rețeaua pentru a depista semne de instabilitate sau potențiale probleme și să ia măsuri pentru a preveni întreruperile sau penele de curent. De asemenea, trebuie să se asigure că rețeaua poate face față schimbărilor bruște de cerere, cum ar fi în perioadele de consum ridicat de energie electrică sau atunci când o centrală electrică se oprește în mod neașteptat.

Dezechilibrele din rețea pot fi rezolvate prin implementarea de servicii auxiliare. Serviciile auxiliare (AnS) se referă la diverse servicii de sprijin care sunt necesare pentru a menține fiabilitatea și stabilitatea rețelei electrice, cum ar fi echilibrarea ofertei și a cererii în cadrul rețelei.

De asemenea, OTS gestionează racordarea la rețea a unor noi surse de producție de energie electrică, numite generatoare, de exemplu ferme solare, și supraveghează construirea de noi infrastructuri de transport.

Pe lângă generarea de energie și vânzarea acesteia către comercianți, producătorii pot furniza, de asemenea, servicii auxiliare pentru a ajuta OTS să echilibreze sistemul de transport.

OTS-urile contribuie la tranziția către o energie mai sustenabilă

OTS joacă, de asemenea, un rol important în facilitarea tranziției către un sistem energetic mai curat și mai sustenabil. Pe măsură ce se utilizează tot mai multe surse de energie regenerabile, OTS trebuie să adapteze rețeaua pentru a găzdui aceste surse prin investirea în infrastructuri mai moderne și prin extinderea rețelei.

OTS utilizează instrumente avansate de prognoză pentru a anticipa producția surselor regenerabile, cum ar fi energia eoliană sau solară, și pentru a planifica fluctuațiile preconizate ale cererii și ofertei.

De asemenea, OTS se asigură că rețeaua rămâne echilibrată în timp ce utilizează energie din surse regenerabile, prin adaptarea în timp real a ofertei la cerere. Face acest lucru prin utilizarea resurselor flexibile, cum ar fi stocarea energiei, răspunsul la cerere (DSR) și producția flexibilă, precum și prin echilibrare folosind schimburile transfrontaliere de energie cu alți OTS, în vederea managementului fluctuațiilor cererii și ofertei.

O altă responsabilitate a unui OTS este aceea de a gestiona integrarea de noi tehnologii, cum ar fi sistemele de stocare a energiei sau programele Demand Side Response, care permit consumatorilor de energie electrică să își ajusteze consumul de energie și care pot contribui la sporirea rezilienței rețelei.

Rețeaua Europeană a Operatorilor de Transport și Sistem pentru Energie Electrică

În Europa, OTS-urile formează o asociație numită Rețeaua Europeană a Operatorilor de Transport și Sistem pentru Energie Electrică, pe scurt ENTSO-E. Asociația este formată din 39 de membri din 35 de țări.

ENTSO-E are responsabilitatea de a asigura funcționarea sigură și coordonată a sistemului european de energie electrică, care este cea mai mare rețea electrică interconectată la nivel mondial. Aceasta servește drept platformă de cooperare tehnică și facilitează comerțul cu electricitate neîntrerupt. Tranzacțiile de energie electrică între OTS-uri ajută la reziliența rețelei, deoarece contribuie la echilibrarea cererii și ofertei în timp real.


Pe scurt, operatorul de transport și de sistem este o parte esențială a lanțului de aprovizionare cu energie electrică, fiind responsabil de managementul și operarea rețelei electrice de înaltă tensiune. Rolul său este de a se asigura că energia electrică este transportată în condiții de siguranță și fiabilitate de la centralele electrice la operatorul de distribuție și apoi la locuințe și întreprinderi, menținând în același timp securitatea aprovizionării și facilitând tranziția către o energie mai curată și mai sustenabilă.

Lista Operatorilor de Transport și de Sistem din Europa

Câștigați mai mulți bani în timp ce ajutați OTS să echilibreze rețeaua.

Nano Energies sunt experți în servicii auxiliare. Sunteți un operator de active energetice cu o producție sau un consum mare de energie electrică? Vă putem oferi acces la piețele europene de servicii auxiliare. Avem mai mult de un deceniu de experiență în acest sector, dispecerizare 24 de ore din 24 și algoritmi avansați de tranzacționare și prognoză pentru a vă oferi acces ușor la piețele de echilibrare a energiei și noi oportunități de afaceri. Aflați cât de mult puteți câștiga cu dispozitivul dvs. pe piețele de servicii auxiliare...

Contactați-ne.